Tcl travel
วัน-เวลาทำการ : จ-ส. 09.00 - 18.30 น.
qr_code

@tcltravel


เวลาทำการ

จ-ส. 09.00 - 18.30 น.

ทัวร์ไต้หวัน 110 พีเรียด จาก 15 โปรแกรม

Loading...

VZ-09 TAIWAN TAIPEI JIUFEN 4D2N

ทัวร์โค๊ด TCLP240187
เที่ยวไทเปวัดขอเงินเทพเจ้า,ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,พักไทเป 2 คืน
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,888 บ.

SL-10 TAIPINGSHAN TAIPEI FREEDAY 5D3N

ทัวร์โค๊ด TCLP240214
เที่ยวอุทยานไท่ผิงซาน,พักซีเหมินติง 2 คืน,ชมอาคารหลากสี
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 8,888 บ.

SLTPE9-1 TAIWAN TAIPEI XIMENDING 4D2N

ทัวร์โค๊ด TCLP240148
ตะลุมเที่ยวเมืองไทเป,พักย่านซีเหมินติง,ช้อปปิ้งสุดมันส์
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.

SL-TPE11-1 TAIWAN SUNMOON LAKE ไหว้เจ้า 8 วัดดัง 4D2N

ทัวร์โค๊ด TCLP240154
ไหว้พระ 8 วันดัง,ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา,ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

VZ-11 TAIPEI SUNMOON LAKE JIUFEN 4D2N

ทัวร์โค๊ด TCLP240188
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,ไหว้พระดัง 8 แห่ง
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,999 บ.

VZ-17 TAIPEI SUNMOON LAKE เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 4D2N

ทัวร์โค๊ด TCLP240318
เที่ยวไทเป,ล่องเรือทะเลสาบ,ช้อปปิ้งซีเหมินติง ไม่มีอิสระฟรีเดย์
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ไต้หวัน ฟรีเดย์ สุดคุ้ม! 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด TCLP240155
GERMANIUM – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซานซื่อ – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อิสระฟรีเดย์ 1 วันให้ท่านเที่ยวช้อปชิมตามอัธยาศัย
เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - ช้อปปิ้งซีเหมินเติง
เสี่ยวหลงเปา
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Starlux Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,888 บ.

CI-TPE008 TAIPINGSHAN TAIPEI FREEDAY 5D3N

ทัวร์โค๊ด TCLP240215
เข้าชมอุทยานไท่ผิงซาน,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,อิสระช้อปปิ้ง1วันเต็ม,พักตัวเมือง4ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.

CI-09 TAIPEI JIUFEN 4D2N เที่ยวเต็มไม่มี ฟรีเดย์

ทัวร์โค๊ด TCLP240298
เที่ยวไทเป,เดินเล่นหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,บินฟลูเซอร์วิส,ไม่มีฟรีเดย์
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.

CI-TPE006 TAIWAN TAIPINGSHAN 5D3N

ทัวร์โค๊ด TCLP240144
เส้นทางใหม่ไถผิงซาน,ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา,ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 China Airlines
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 16,999 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 15 โปรแกรม