Tcl travel
วัน-เวลาทำการ : จ-ส. 09.00 - 18.30 น.
qr_code

@tcltravel


เวลาทำการ

จ-ส. 09.00 - 18.30 น.

ทัวร์มาเก๊า 1 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์มาเก๊า ซัวเถา เปิดคลังสมบัติกับหมอช้าง 5 วัน 4 คืน (FD)

ทัวร์โค๊ด TCLP240102
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ เปิดคลังสมบัติกับหมอช้าง รับปีมังกรทอง 1 ปีมีครั้งเดียวเท่านั้น ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ซัวเถา ศาลเจ้าไต่ฮงกง นมัสการไต่ฮงกงอันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณา วัดเปากง นมัสการตำหนักไท่ส่วยเอี้ย ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรกับเทพเจ้าองค์ไท่ส่วย วัดอาม่า เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากของ เกาะมาเก๊า สัมผัสรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองซัวเถา
เมนูพิเศษ...ห่านพะโล้
4 ดาว
เดินทางช่วง
5 มี.ค. - 9 มี.ค. 67
 Thai AirAsia
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 34,999 บ.