Tcl travel
วัน-เวลาทำการ : จ-ส. 09.00 - 18.30 น.
qr_code

@tcltravel


เวลาทำการ

จ-ส. 09.00 - 18.30 น.

ทัวร์เฉิงตู 21 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน (CA)

ทัวร์โค๊ด TCLP230659
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ชม 2 อุทยาน มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานหวงหลง รวมค่ากระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ลับเฉพาะชาวเสฉวน ชมความน่ารักของหมีแพนด้า แบบใกล้ชิด ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ถนนโบราณจินหลี่
ทัวร์จีนทัวร์เส้นทางมรดกโลก ทัวร์เส้นทางธรรมชาติ ทัวร์หวงหลง ทัวร์จิ่วจ้ายโกว (รถวนในอุทยาน) ทัวร์เฉิงตู ทัวร์หมีแพนด้า วัดเหวินซู ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่
ลิ้มรสอาหารพิเศษ สมุนไพรจีน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Air China
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 25,999 บ.

ทัวร์คุณธรรม ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (CA)

ทัวร์โค๊ด TCLP231373
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน…ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต ที่มีประวัติยาวนานกว่า 1,000 ปี อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว มรดกโลกทางธรรมชาติ ชมความน่ารักของหมีแพนด้า แบบใกล้ชิด ถ่ายรูปเช็คอินกับรูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ลับเฉพาะชาวเสฉวน
เฉิงตู ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน) ชวนจู่ซื่อ ชวนจู่ซื่อ ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน(รวมรถอุทยาน+กระเช้า) เม่าเซี่ยน เม่าเซี่ยน เมืองตูเจียงเยี่ยน จัตุรัสหย่างเทียนวู่ รูปปั้นหมีแพนด้าเซลฟี่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าตูเจียงเยี่ยน (รวมรถแบตเตอรี่) เฉิงตู ถนนคนเดินชุนซีลู่ แพนด้าปืนตึก วัดต้าฉือ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
อาหารพิเศษ…สุกี้เสฉวน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Air China
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 27,999 บ.

ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง เฉิงตู (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน (CA)

ทัวร์โค๊ด TCLP230897
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติ มรดกโลกพระพุทธรูปหินแกะสลัก ต้าจู๋ อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน อุทยานเขานางฟ้า Wulong Flying Kiss สัมผัสเครื่องเล่นชนิดใหม่ของอู่หลง หงหยาต้ง แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ของเมืองฉงชิ่ง สัมผัสบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงจากฉงชิ่งไปเฉิงตู เมนูพิเศษ !!... สุกี้หมาล่า
เฉิงตู , ต้าจู๋ , พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ , ฉงชิ่ง , หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว , อู่หลง , อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน) , ระเบียงกระจก , อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถแบตเตอรี่), อู่หลง , ภูเขาไป่มา , Wulong Flying Kiss , ฉงชิ่ง , อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย , อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม , นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก , นั่งรถไฟความเร็วสูง ,เฉิงตู , ถนนชุนซีลู่ , ถนนโบราณจินหลี่
ลิ้มรสอาหารพิเศษ สุกี้หมาล่า
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Air China
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 31,999 บ.

ทัวร์คุณธรรม ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน ภูเขาสี่ดรุณี สกีเจ้อกู่ซาน เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์โค๊ด TCLP231114
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ชมความสวยงามของภูเขาสี่ดรุณี….ภูเขาแอลป์แห่งตะวันออก ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน…ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต ที่มีประวัติยาวนานกว่า 1,000 ปี สกีเจ้อกู่ซาน…อิสระเล่นสกี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยหิมะปกคลุม แลนด์มาร์คแห่งใหม่…..ชมแสงสียามค่ำคืนที่ลานห้างสรรพสินค้า SKY เช็คอินถ่ายรูปกับหมีแพนด้าเซลฟี่ยักษ์ หนักถึง 130 ตัน ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ถนนโบราณจินหลี่
เมืองตูเจียงเยี่ยน จัตุรัสหย่างเทียนวู่ รูปปั้นหมีแพนด้าเซลฟี่ เมืองโบราณกวนเซี่ยน เมืองตูเจียงเยี่ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) ภูเขาสี่ดรุณี หุบเขาซวงเฉียวโกว(รวมรถอุทยาน) ภูเขาสี่ดรุณี เขาเจ้อกู่ซาน เล่นสกี(รวมไม้สกี รองเท้าสกี แผ่นเลื่อนหิมะ) เมืองเฮยสุ่ย เมืองเฮยสุ่ย ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน(รวมรถอุทยาน+กระเช้า) หมู่บ้านทิเบต เม่าเสี้ยน เม่าเสี้ยน เฉิงตู วัดเหวินซู ถนนคนเดินชุนซีลู่ ชมแสงสียามค่ำคืนที่ลานห้างสรรพสินค้า SKY ถนนโบราณจินหลี่
ลิ้มรสอาหารพิเศษ สุกี้เสฉวน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 34,999 บ.

ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว ภูเขาหิมะกราเซียร์อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู๋ปิงชวน 6 วัน 5 คืน TG มีช่วงปีไหม่ (ไม่มีลงร้านช้อป)

ทัวร์โค๊ด TCLP230940
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ต๋ากู่ปิงชวน สัมผัสความงามของ 2 อุทยาน สัมผัสหิมะและธารน้ำแข็งที่ไม่มีวันละลายตลอดปี ที่อุทยานต๋ากู่ปิงชวน นั่งกระเช้าชมวิวทิวเขาที่เต็มไปด้วยหิมะ 360 องศา สัมผัสหิมะบนลานกว้างที่ความสูง 4,860 เมตร ชมจิ่วจ้ายโกว และ ต๋ากู่ปิงชวน ชมความงามทางธรรมชาติช่วงฤดูหนาวที่แตกต่างของอุทยานจิ่วจ้ายโกว ชมน้ำตกธารไข่มุกที่สวยงาม ทะเลสาบยาว ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบห้าสี ืทะเลสาบแรด ทะเลสาบกระจก ทะเลสาบแพนด้า ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ช้อปปิ้งย่านเก่าแก่จิ๋นหลี่
ชม 2 โชว์ อลังการโชวธิเบต และ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
บุพเฟ่ อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 35,900 บ.

ทัวร์ เส้นทางสายไหม หลันโจว จางเย่ ตุนหวง ทูรูฟาน อูรูมู่ฉี 8 วัน 7 คืน

ทัวร์โค๊ด TCLP230753
ทัวร์เส้นทางสายไหม ไฮไลท์ของทริปนี้ ล่องเรือแม่น้ำหวงเหอ ชมวัดหลิงปิงซื่อ สะพานจงซนเฉียว รูปปั้นหวงเหอมู่ซิง ชมวัดฝอซื่อ ภูเขาสายรุ้งตันเสีย ชมด่านเจียยี่กวน กำแพงเมืองจีน ท่องทะเลทรยหมิงซาซาน รวมขี่อูฐ ชมทะเลสาบจันทร์เสี้ยว ชมพุทธศิลป์ ถ้ำม่อเกาคู ดูหนัง3มิติ เมืองเก่าเกาซาง ชมภูเขาไฟเปลวเพลิง ชมข่าเอ๋จิ่ง หมู่บ้านวุยกู
ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจาร์ ชมระบำอุยกูร์พื้นเมือง
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Sichuan Airlines
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 64,900 บ.