Tcl travel
วัน-เวลาทำการ : จ-ส. 09.00 - 18.30 น.
qr_code

@tcltravel


เวลาทำการ

จ-ส. 09.00 - 18.30 น.

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว 106 พีเรียด จาก 16 โปรแกรม

Loading...

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน SL ไม่เข้าร้านฯ (ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี)

ทัวร์โค๊ด TCLP240244
เที่ยว 3 ไฮไลท์เด่น 2 อุทยาน เด่น จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน รายการที่เป็นไฮไลท์ แวะถ่ายรุปกับจามรีที่ทะเลสาบเต๋อซี เมืองโบราณซงพาน นั่งรถไฟความเร็วสูง อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ชมน้ำตกลู่รื่อหลาง ชมทะเลสาบกระจก ทะเลสาบยาว ทะเลสาบแรด ทะเลสาบแพนด้า น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบเสือ เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์จีนที่หวงหลง นั่งกระเช้าขึ้น+รถกอลฟ์ ชมความสวยงามของเทือกเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและ แอ่งธารน้ำบนยอดจุดไฮไลท์ เมืองตูเจียงเยี่ยน เช็คอินกับแพนด้าเซลฟี่ เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน เมืองเล่อซานล่องเรื่อชมพระใหญ่เล่อซาน เฉิงตูไหว้พระที่วัดเหวินซู วัดต้าฉือที่มีตำนานเก่าแก่ - ข้นตึก IFS ชมแพนด้าตะกายตึก
ช้อปปิ้งถนนโบราณจิ๋นหลี - ไถ่กู่ลี่ - ช้อปปิ้งชุนชีลู่
ชาบูหม่าล่าต้นตำรับเสฉวน
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 25,999 บ.

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาVIP) หวงหลง เล่อซาน ไม่เข้าร้านรัฐบาล ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์โค๊ด TCLP240350
ไม่เข้าร้านรัฐบาล, เที่ยวจิ่วจ้ายโกวรวมรถเหมาเที่ยวจิ่วจ้ายโกวแบบ VIP, เที่ยวครบทุถไฮไลท์, อาหารมื้อพิเศษ
สนามบินดอนเมือง - เฉิงตู - เฉิงตู - รถไฟความเร็วสูง - สถานีเจินเจียกวน – เมืองโบราณซงพาน - จิ่วจ้ายโกว - จิ่วจ้ายโกวเต็มวัน (รถเหมาส่วนตัวอุทยาน) - เมืองชวนจู่ซื่อ - อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น + รถกอล์ฟอุทยาน) - เมืองตูเจียงเยี่ยน – แพนด้าเซลลฟี่ – เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - เล่อซาน - ล่องเรืองชมพระใหญ่เล่อซาน - ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ่งหลี่ - วัดเหวินซู - ไท่กู่ลี่ - วัดต้าฉือ - ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนชีลู่ - ตุก IFS – ถ่ายรูปกับหมีแพนด้า บน ตึก IFS - กรุงเทพฯ
ชาบูบุฟเฟ่ตหม่าล่า
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 26,998 บ.

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว สกีซีหลิงซาน 6 วัน 5 คืน ช่วงปีไหม่ ( ไม่ลงร้านช้อปฯ )

ทัวร์โค๊ด TCLP240249
ไฮไลท์ของโปรแกรม เที่ยวจิ่วจ้ายโกว ช่วงหน้าหนาว ได้ภาพสวยๆ กับวิวตีมหิมะตก เที่ยวครบทุกไฮไลท์ น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบยาว ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบกระจก ทะเลสาบแรด และเพลิดเพลิน กับการเล่นหิมะที่ภูเขาซีหลิงซาน นำท่านขึ้นกระเช้า สนุกสุดเหวี่ยงบนยอดเขาสกีซีหลิง และชมวิวสวยๆบนยอดภูเขาหิมะ ชมเมืองโบราณลั่วใต้ ไหว้พระขอพรที่วัดเหวินซูวัดเก่าแก่คู่เมืองเฉิงตู วัดต้าฉือ ช้อปปิ้งย่านดัง ขึ้นตึก IFS ชมหมีแพนด้าตะกายตึก
ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ๋นหลี่ และ ย่านฮิตชุนชีลู่ ไท่กู่หลี่
ชาบูหม่าล่ารสเด็ดต้นตำหรับเสฉวน
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 26,999 บ.

ไม่เข้าร้านรัฐ จิ่วจ้ายโกว สี่ดรุณี ซวงเฉียวโกว เล่อซาน รถไฟความเร็วสูง พัก 4-5 ดาว

ทัวร์โค๊ด TCLP240433
ไม่เข้าร้านรัฐบาล, ใช้รถเหมาVIP ส่วนตัว อุทยานจิ่วจ้ายโกว, พัก 4-5 ดาว ตลอดการเดินทาง, เที่ยว 2 อุทยาน 3 มรดกโลก, นั่งรถไฟความเร็วสูง
กรุงเทพฯ, เฉิงตู, รถไฟความเร็วสูง(ไม่ต้องลากสัมภาระ), สถานีชวนจู่ซื่อ, เมืองโบราณซงพาน, จิ่วจ้ายโกว, จิ่วจ้ายโกวเต็มวัน รถเหมาอุทยาน, เมืองชวนจู่ซื่อ, ทะเลสาบเตี๋ยซี, สี่ดรุณี, ภูเขาสี่ดรุณี, อุทยานซวงเฉียวโกว, ตูเจียงเยี่ยน, แพนด้าเซลฟี่, เฉิงตู, เล่อซาน, ล่องเรือชมพระใหญ่เล่อซาน, ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลุ่, ตึกIFS, ถ่ายรูปกับหมีแพนด้าปีนตึก, กรุงเทพฯ
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 26,999 บ.

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมาส่วนตัว) หวงหลง รถไฟความเร็วสูง ไม่เข้าร้านรัฐบาล ช่วงวันหยุดปิยะ ใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์โค๊ด TCLP240320
ไม่เข้าร้านรัฐบาล, รวมกระเช้าขึ้นยอดเขาหวงหลง + รถกอล์ฟ, นั่งรถไฟความเร็วสูงเดินทางไม่เหนื่อย, เที่ยวจิ่วจ้ายโกว โดยรถเหมาส่วนตัว VIP, เที่ยวครบทุกไฮไลท์
กรุงเทพฯ, เฉิงตู, รถไฟความเร็วสูง, สถานีเจินเจียกวน, เมืองโบราณซงพาน, จิ่วจ้ายโกว, จิ่วจ้ายโกวเต็มวัน ( รถเหมาอุทยาน ), ชวนจู่ซื่อ, อุทยานแห่งชาติหวงหลง ( รวมกระเช้าขึ้นยอดเขา + รถกอล์ฟ ), เม่าเสี้ยน, ตูเจียงเยี่ยน, แพนด้าเซลลฟี่, เฉิงตู, วัดต้าฉือ, ไท่กู่ลี่, ชุนซีลู่, ตึก IFS, วัดเหวินซู, ถนนโบราณจิ่งหลี่, ซอยกว้างซอยแคบ, ห้าง Global Center, ชมแสงสีตึกแฝด, ห้าง SKP Chengdu, กรุงเทพฯ
บุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่าต้นตำรับเฉิงตู
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 27,999 บ.

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง สี่ดรุณี รถเหมาอุทยาน ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์โค๊ด TCLP240381
ไม่เข้าร้านรัฐบาล, เที่ยวจิ่วจ้ายโกวโดยรถเหมาส่วนตัว VIP, พักดีระดับ 4-5 ดาว ตลอดการเดินทาง, เที่ยวครบสูตร จิ่วจ้ายโกว หวงหลง สี่ดรุณี
กรุงเทพฯ, เฉิงตู, รถไฟความเร็วสูง, เมืองโบราณซงพาน, จิ่วจ้ายโกว, จิ่วจ้ายโกวเต็มวัน (รวมรถเหมาอุทยาน), ชวนจู่ซื่อ, อุทยานหวงหลง(รวมกระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ), ทะเลสาบเตี๋ยซี, เมืองตูเจียงเยี่ยน, แพนด้าเซลฟี่, เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน, สี่ดรุณี, ซงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน), ถนนโบราณจิ่งหลี่, วัดเหวินซู, ไท่กู่ลี่, วัดต้าฉือ, ถนนคนเดินชุนซีลู่, ตึก IFS, ถ่ายรูปกับหมีแพนด้าปีนตึก, กรุงเทพฯ
ชาบูบุฟเฟ่ต์หม่าล่าไม่อั้น
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 27,999 บ.

ทัวร์คุณธรรม จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ปี้เผิงโกว เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (SL)

ทัวร์โค๊ด TCLP240235
เที่ยว 2 แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งมณฑลเสฉวน เที่ยวชมอุทยานหวงหลง "สระสวรรค์ในแดนดิน" อุทยานปี้เผิงโกว หนึ่งในอุทยานทางธรรมชาติอันสวยงามที่ตั้งอยู่ในเสฉวน ชมความน่ารักของ หมีแพนด้า ต้นกำเนิดในมณฑลเสฉวน
อาหารพิเศษ…สุกี้เสฉวน,อาหารกวางตุ้ง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 29,999 บ.

ทัวร์คุณธรรม ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์โค๊ด TCLP240410
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน…ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต ที่มีประวัติยาวนานกว่า 1,000 ปี อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว มรดกโลกทางธรรมชาติ (รวมรถเหมาในอุทยาน) อุทยานหวงหลง รวมค่ากระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ อิสระช้อปปิ้ง…ถนนคนเดินซอยกว้างแคบ, ช้อปปิ้ง POP MART!! โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ลับเฉพาะชาวเสฉวน
อาหารพิเศษ…สุกี้เสฉวน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 33,999 บ.

ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง๊อไบ๊ 6 วัน 5 คืน (รวมรถเหมา // นั่งรถไฟความเร็วสูง) ไม่ลงร้าน

ทัวร์โค๊ด TCLP240081
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ชมอุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกวเต็มวันกับรถเหมาพิเศษส่วนตัวในอุทยาน ชมน้ำตกธารไข่มุก ทะเลสายแรด ทะเลสาบแพนด้าทะเลสาบกระจก ทะเลสาบห้าเสือฯ นั่งกระเช้าไปกลับ ชมความวิว360องศาเสมือนอยู่สวิสเซอร์แลนด์กับอุทยานหวงหลง ถ่ายรูปกับจามรีที่ทะเลสาบเต๋อซี เมืองโบารณซงพาน สัมผัสกับการนั่งรถไฟความเร็วสูง ล่องเรือชมพระใหญ่เล่อซานริมแม่น้ำแยงซีฯ นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เศียรฯ บนยอดเขาง๊อไบ ด้วยกระเช้า ไปกลับ ถ่ายรูปเซลฟี่กับแพนด้าเซลฟี่ที่ตูเจียงเยี่ยน
ชม โชว์ธิเบต และ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนซีลู่ดูแพนด้าตะกายตึก และ ถนนโบราณจิ่งหลี่
ชาบูหม่าล่า รสเด็ก สุกี้เห็ด อาหารกวางตุ้ง
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,995 บ.

เฉิงตู สี่ดรุณี เล่อซาน ตานปา คังติ้ง 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์โค๊ด TCLP240308
ไม่เข้าร้านรัฐบาลเที่ยวอย่างเดียว, พักดีระดับ 4-5 ดาว ตลอดการเดินทาง, บิน Full Service การบินไทย, เที่ยวครบทุกไฮไลท์, ไม่ขายออฟชั่นเสริม
สนามบินสุวรรณภูมิ, เฉิงตู, ถนนโบราณคอนจ่าย, อุทยานภูเขาสี่ดรุณี, หุบเขาซวยเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน), ตานปา, เที่ยวชมหมู่บ้านเจียจื่อ, ผ่านชมหอคอยโบราณโซโพ, ป่าหินหมึกดำ, ทุ่งหญ้าถ่ากง, วัดถ่ากง, ซินตูเฉียว, จุดชมวิวเจ๋อโตซาน, ผ่านชมสะพานแรกเข้าทิเบต, สะพานหลู่ติ้ง, เล่อซาน, ล่องเรือสักการะพระใหญ่เล่อซาน, โชวืเปลี่ยหน้ากาก, วัดเป้ากั๋ว, เมืองโบราณหวงหลงซี, ช้อปปิ้งชุนซีลู่, ไท่กู่ลี่, ตึกIFS แพนด้าปีนตึก, ช้อปปิ้ง POP MART, ถนนโบราณจิ่งหลี่, กรุงเทพฯ
ชาบูหม่าล่าต้นฉบับเสฉวนแบบบุฟเฟ่ต์
5 ดาว
เดินทางช่วง
15 ต.ค. - 20 ต.ค. 67
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,995 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 16 โปรแกรม