Tcl travel
วัน-เวลาทำการ : จ-ส. 09.00 - 18.30 น.
qr_code

@tcltravel


เวลาทำการ

จ-ส. 09.00 - 18.30 น.

  ทัวร์จีนคุณภาพ1

   • ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ชม 2 มรดกโลก 1. เที่ยว อุทยานหวงหลง รวมกระเช้าขึ้นลง และรถกอล์ฟไปกลับ ไม่เหนื่อยเดิน 2.เที่ยว อุทยานจิ่วจ้ายโกวเต็มวัน เน้นจุดไฮไลท์ที่สวยที่สุด นี่งรถเหมาส่วนตัวแบบExcusive แวะชมทะเลสาปเต๋อซี ขี่จามรีถ่ายรูป เมืองโบราณซงพาน ชมความน่ารักของหมีแพนด้า (รวมรถกลอฟ์รับส่ง) ชมวังแพะเขียว ไฮไลท์ไม่เหมือนใคร ชม ศาลเจ้าสามก๊ก ในตำนานเมือง สามก๊ก ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ แลถนนถนนคนเดินจิ๋งหลี่

   • 26 ต.ค. - 31 ต.ค. / 2 พ.ย. - 7 พ.ย. / 9 พ.ย. - 14 พ.ย. / 16 พ.ย. - 21 พ.ย.
    (4 ช่วงเวลาเดินทาง)
    Thai Airways
   6 วัน 5 คืน
   เริ่ม 41,900 บ.
   • ทัวร์จิ่วจ้ายโกว "เที่ยวอย่างเดียว ไม่ลงร้านรัฐบาล" เที่ยวไฮไลท์ 4 มรดกโลก แบบจุกๆ ครบทุกที่ ขึ้นเขาง๊อไบ๊ สักการะ ผู่เศียรผ่อสัก เที่ยวอุทยาน จิ่วจ้ายโกว โดยรถเหมาอุทยาน "แบบส่วนตัว" เที่ยวอุทยานหวงหลง รวมกระเช้า ขึ้นและลง พร้อมรถกอล์ฟไปกลับ เที่ยวไม่เหนื่อย ครบทุกไฮไลท์ คุณภาพเน้นๆ จองเลย

   • 17 ต.ค. - 24 ต.ค. / 26 ต.ค. - 2 พ.ย. / 14 พ.ย. - 21 พ.ย.
    (3 ช่วงเวลาเดินทาง)
    Thai Airways
   8 วัน 7 คืน
   เริ่ม 43,900 บ.
   • ทัวร์เส้นทางสายไหม ไฮไลท์ของทริปนี้ ล่องเรือแม่น้ำหวงเหอ ชมวัดหลิงปิงซื่อ สะพานจงซนเฉียว รูปปั้นหวงเหอมู่ซิง ชมวัดฝอซื่อ ภูเขาสายรุ้งตันเสีย ชมด่านเจียยี่กวน กำแพงเมืองจีน ท่องทะเลทรยหมิงซาซาน รวมขี่อูฐ ชมทะเลสาบจันทร์เสี้ยว ชมพุทธศิลป์ ถ้ำม่อเกาคู ดูหนัง3มิติ เมืองเก่าเกาซาง ชมภูเขาไฟเปลวเพลิง ชมข่าเอ๋จิ่ง หมู่บ้านวุยกู

   • 12 ส.ค. - 19 ส.ค. / 2 ก.ย. - 9 ก.ย.
    (2 ช่วงเวลาเดินทาง)
    Sichuan Airlines
   8 วัน 7 คืน
   เริ่ม 64,900 บ.
   • ทัวร์คุนหมิง เมืองคุนหมิง - เมืองเก่าต้าหลี่ - วัดเจ้แม่กวนอิม - ผ่านชมด่านเจดีย์สามองค์ – โค้งแรกแม่ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก น้ำแยงซีเกียง – แชงกรีล่า - แชงกรีล่า – วัดลามะซงจ้านหลิน – เมืองโบราณจงเตี้ยน – ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่ เจียง - ทะเลสาบพระจันทร์สีเงิน – อุทยานน้ำหยก - - นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับคุนหมิง – เมืองคุนหมิง –สวนน้ำตกคุนหมิง – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - เมืองโบราณกวนตู้ - วัดหยวนทง

   • 22 ต.ค. - 27 ต.ค. / 29 ต.ค. - 3 พ.ย. / 5 พ.ย. - 10 พ.ย. / ... / 3 ธ.ค. - 8 ธ.ค.
    (6 ช่วงเวลาเดินทาง)
    Thai Airways
   6 วัน 5 คืน
   เริ่ม 39,900 บ.

    Recommended Program

    ทัวร์โปรโมชั่น

     ทัวร์ยอดนิยม


      คำชมลูกค้า