Tcl travel
วัน-เวลาทำการ : จ-ส. 09.00 - 18.30 น.
qr_code

@tcltravel


เวลาทำการ

จ-ส. 09.00 - 18.30 น.

ทัวร์อินเดีย 9 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

9 วัน 7 คืน เลห์ ลาดักห์

ทัวร์โค๊ด TCLP240160
เดลี – เมืองเลห์ – วัดลิคีร์ – วัดอัลชิ – เมืองลามายูรู – วัดลามายูรู – อารามบาสโก เนินเขาแมกเนติก – จุดชมวิวซันกัม – ทะเลสาบแปงกอง วัดเฮมิส – วัดธิคเซย์ – เมืองเชย์ พระราชวังเชย์ พิพิธภัณฑ์สตอคพาเลส - นูบรา วัลเลย์ – สัมผัสกับการขี่อูฐ - ประตูชัยอินเดีย – กุตับ มีนาร์ – ตลาดจันพาธ
เดลี – เมืองเลห์ – วัดลิคีร์ – วัดอัลชิ – เมืองลามายูรู – วัดลามายูรู – อารามบาสโก เนินเขาแมกเนติก – จุดชมวิวซันกัม – ทะเลสาบแปงกอง วัดเฮมิส – วัดธิคเซย์ – เมืองเชย์ พระราชวังเชย์ พิพิธภัณฑ์สตอคพาเลส - นูบรา วัลเลย์ – สัมผัสกับการขี่อูฐ - ประตูชัยอินเดีย – กุตับ มีนาร์ – ตลาดจันพาธ
อาหารท้องถิ่น
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
9วัน 7คืน / เริ่มเพียง 99,900 บ.

13 วัน อินเดีย ราชสถาน เยือนนคร 5 สี

ทัวร์โค๊ด TCLP240368
เดลี – อักรา – ทัชมาฮาล – อักราฟอร์ด – จัยปูร์ (นครสีชมพู) – บิคาเนอร์ (นครสีแดง) ไจไชแมร์ (นครสีทอง) – จอร์ดปูร์ (นครสีฟ้า) – อุไดปูร์ (นครสีขาว) พร้อมบินภายใน 1 เที่ยว
ท้องถิ่น
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
13วัน 12คืน / เริ่มเพียง 109,900 บ.