Tcl travel
วัน-เวลาทำการ : จ-ส. 09.00 - 18.30 น.
qr_code

@tcltravel


เวลาทำการ

จ-ส. 09.00 - 18.30 น.

ทัวร์หลันโจว 9 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์เส้นทางสายไหม หลั่นโจว จางเย่ ตุนหวง 6 วัน 5 คืน บินตรง

ทัวร์โค๊ด TCLP231415
ทัวร์เส้นทางสายไหม ตามรอยอารยธรรมกับเส้นทางสายไหม Sill Road เส้นทางการค้า และ พุทธศาสนามีมากว่าพันปี ชมถ้ำโม่เกาคู อายุนับพันปีพุทธศิลป์ เที่ยวเมืองจางเย่ชมหุบเขาสายรุ้ง นำท่านขี่อูฐผ่านทะเลซายหมิงซาซาน ชมทะเลทราบพระจันทร์เสี้ยว นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมกำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวนด่านสุดท้ายของจีน เที่ยวเมืองหลันโจวชมอนุเสาวรีย์หวงเหอมู่ซิง ชมสะพานจงซาน พิพิธภันฑ์กานซู่
ช้อปปิ้งถนนคนเดินหลัวโจว และ ถนนคนเดินซาโจว
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Eastern
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,995 บ.

ทัวร์คุณธรรม เส้นทางสายไหม ถู่หลู่ฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว อูหลู่มู่ฉี 9 วัน 8 คืน (CZ)

ทัวร์โค๊ด TCLP240035
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว โอเอซิสกลางทะเลทราย (รวมขี่อูฐ) กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย “ด่านเจียยวี่กวน” ภูเขาสายรุ้งตันเสีย มรดกโลกแดนมังกร ล่องเรือเขื่อนหลิวเจียเสีย ชมหลวงพ่อโตวัดปิ่งหลิ่งซื่อ เขาเทียนซาน ล่องเรือชมความงามทะเลสาปเทียนฉือ
5 ดาว
เดินทางช่วง
 China Southern Airlines
9วัน 8คืน / เริ่มเพียง 59,999 บ.

ทัวร์คุณธรรมเส้นทางสายไหม ถู่หลู่ฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว อูหลู่มู่ฉี เฉิงตู 9 วัน 8 คืน (CA)

ทัวร์โค๊ด TCLP240118
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว โอเอซิสกลางทะเลทราย (รวมขี่อูฐ) กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย “ด่านเจียยวี่กวน” ภูเขาสายรุ้งตันเสีย มรดกโลกแดนมังกร ล่องเรือเขื่อนหลิวเจียเสีย ชมหลวงพ่อโตวัดปิ่งหลิ่งซื่อ เขาเทียนซาน ล่องเรือชมความงามทะเลสาปเทียนฉือ
4 ดาว
เดินทางช่วง
18 พ.ค. - 26 พ.ค. 67
 Air China
9วัน 8คืน / เริ่มเพียง 66,999 บ.

ทัวร์ เส้นทางสายไหม หลันโจว จางเย่ ตุนหวง ทูรูฟาน อูรูมู่ฉี 9 วัน 8 คืน (มีช่วงสงกรานต์)

ทัวร์โค๊ด TCLP230753
ทัวร์เส้นทางสายไหม ไฮไลท์ของทริปนี้ ล่องเรือแม่น้ำหวงเหอ ชมวัดหลิงปิงซื่อ สะพานจงซนเฉียว รูปปั้นหวงเหอมู่ซิง ชมวัดฝอซื่อ ภูเขาสายรุ้งตันเสีย ชมด่านเจียยี่กวน กำแพงเมืองจีน ท่องทะเลทรยหมิงซาซาน รวมขี่อูฐ ชมทะเลสาบจันทร์เสี้ยว ชมพุทธศิลป์ ถ้ำม่อเกาคู ดูหนัง3มิติ เมืองเก่าเกาซาง ชมภูเขาไฟเปลวเพลิง ชมข่าเอ๋จิ่ง หมู่บ้านวุยกู
ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจาร์ ชมระบำอุยกูร์พื้นเมือง
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 68,999 บ.