Tcl travel
วัน-เวลาทำการ : จ-ส. 09.00 - 18.30 น.
qr_code

@tcltravel


เวลาทำการ

จ-ส. 09.00 - 18.30 น.

ทัวร์อิตาลี 174 พีเรียด จาก 38 โปรแกรม

Loading...

ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี

ทัวร์โค๊ด TCLP231428
ปารีส มงมาร์ต ยอดเขาจุงเฟรา กระเช้าไอเกอร์เอ๊กซ์เพรส โคโม่ มิลาน
ช้อปปิ้ง LA VALLEE VILLAGE OUTLET ช้อปปิ้งลูเซิร์น ขึ้นยอดเขาจุงเฟราด้วยกระเช้าไอเกอร์เอ๊กซ์เพรส โคโม่ มิลาน ช้อปปิ้งมิลาน
เมนูหอยเอสคาร์โก
เดินทางช่วง
 Austrian Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.

โปรแกรม อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (QR)

ทัวร์โค๊ด TCLP230963
-มิลาน, ดูโอโม่, เมสเตร้ -เกาะเวนิส, สะพานถอนลมหายใจ, จัตุรัสซานมาโค -วิหารเซ็นต์มาร์ค, ล่องเรือกอนโดล่า, เมสเตร้, ฮัลล์สตัทท์, ซอล์ซบูร์ก, สวนมิลาเบลล์ -อินน์สบรุกซ์, หลังคาทองคำ, เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์, เคมเทน, ลิกเทนสไตน์
-กรุงวาดุส, ลูเซิร์น, สะพานไม้, อนุสาวรีย์สิงโต, เลาเทอร์บรุนเนน, น้ำตกชเตาบ์บาค -นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา, ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี, V-Cableway, อินเทอร์ลาเก้น, น้ำตกไรน์ -ช้อปปิ้งแบรนด์เนม เมืองซูริค
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 75,900 บ.

โปรแกรม ไฮไลท์อิตาลี 8 วัน เที่ยวเหนือจรดใต้ (QR)

ทัวร์โค๊ด TCLP231083
-มิลาน - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ - มหาวิหารแห่งมิลาน - เวโรน่า อดีตบ้านของจูเลียต -เวนิส เมสเตร้ - สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค -ล่องเรือกอนโดล่า - ฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร - ลุกก่า
-ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เซียน่า - จตุรัสเปียซซ่า เดล คัมโป - ทิโวลี่ - ชมเมือง -เนเปิลส์ - ซอร์เรนโต้ - ปอมเปอี - กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ -โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า - น้ำพุเทรวี่ -ช้อปปิ้ง La Reggia Designer Outlet
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 75,900 บ.

ZGMXP-2401GF อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส มิลาน ลูเซิร์น ทิตลิส กอลมาร์ สตราสบูรก์ ปารีส

ทัวร์โค๊ด TCLP231154
เที่ยว 3 ประเทศ นั่งกระเช้า 360 องศา พิชิตยอดเขาทิตลิส ท่องดินแดนเทพนิยายกอลมาร์ เช็คอินปารีส ถ่ายรูปคู่หอไฟเฟล
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Gulf Air
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 75,990 บ.

FMS-OS-FCO003

ทัวร์โค๊ด TCLP231427
มิลาน ลูเซิร์น ปารีส ร้านค้าปลอดภาษี ห้าง LA SAMARITAINE
สปาเก็ตตี้หมึกดำ หอยเอสคาร์โก
เดินทางช่วง
 Austrian Airlines
9วัน 8คืน / เริ่มเพียง 77,900 บ.

ZGMXP-2402EY อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส มิลาน ลูเซิร์น อินเทอร์ลาเก้น จุงเฟรา ปารีส

ทัวร์โค๊ด TCLP231212
เที่ยวครบ 3 ประเทศ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe เยือนดินแดนในฝัน อินเทอร์ลาเก้น เช็คอินปารีส ถ่ายรูปกับหอไอเฟล
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 77,990 บ.

โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)

ทัวร์โค๊ด TCLP231277
-โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า -น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปu - มอลเตคาตินี่ เทอเม่ - ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส -สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้
-อินเทอร์ลาเค่น - เดินเที่ยวชมเมือง - บีทเทนเบิร์ก - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger - THE V-CABLEWAY - ดีจอง - ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.

ทัวร์อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด TCLP240060
-โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม -เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - มอนเตคาตินี่ -ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ -จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ -อินเทอร์ลาเค่น
-เดินเที่ยวชมเมือง - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง -ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.

ทัวร์อิตาลี - ออสเตรีย - เยอรมัน - สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) 8 วัน (TK)

ทัวร์โค๊ด TCLP240096
-ชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง -ลงเรือเข้าสู่ “ เกาะเวนิส ” หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี -ชมความสวยงามของหมู่บ้านฮัลล์ชตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก -เที่ยว “เมืองอินซ์บรูกซ์” ชมสัญลักษณ์ของเมือง “หลังคาทองคำ” (Golden Roof) -เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ต้นแบบปราสาทดีสนีย์แลนด์ -ชม “กรุงวาดุส” เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)
-ชม “เมืองลูเซิร์น” Lucern เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด -นำท่านพิชิต “ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” -ชม “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยขุนเขา และบรรยากาศแบบสวิตเซอร์แลนด์ -ชมความสวยงามของ “น้ำตกไรน์” น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง -พร้อมช้อปปิ้งแบรนด์เนมระดับไฮท์เอน ที่เมืองซูริค
-ขาหมูเยอรมันหนังอบกรอบ -ปลาเทราส์อบสไตล์ยุโรป เสิร์ฟทั้งตัว(ต่อท่าน) -อาหารไทย รสเลิศ จากฝีมือพ่อครัวคนไทย
4 ดาว
เดินทางช่วง
22 ก.ย. - 29 ก.ย. 67
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.

ทัวร์อิตาลี สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 9D 6N (QR)

ทัวร์โค๊ด TCLP240099
-โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม -เขตเมืองเก่า - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - มอลเตคาตินี่ เทอเม่ -ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ – เกาะเวนิส -สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า
-เวนิส เมสเตร้ - อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง - บีทเทนเบิร์ก -หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger - THE V-CABLEWAY - ดีจอง -ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
4 ดาว
เดินทางช่วง
25 มี.ค. - 2 เม.ย. 67
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 38 โปรแกรม