Tcl travel
วัน-เวลาทำการ : จ-ส. 09.00 - 18.30 น.
qr_code

@tcltravel


เวลาทำการ

จ-ส. 09.00 - 18.30 น.

ทัวร์ฮังการี 58 พีเรียด จาก 12 โปรแกรม

Loading...

โปรแกรม โปรโมชั่น ยุโรปตะวันออก 8 วัน (EK) เยอรมนี-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย

ทัวร์โค๊ด TCLP230959
-อาบูดาบี, มิวนิค, ฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, โรเซนไฮม์ -โรเซนไฮม์, หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์, เชสกี้ คลุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ -ย่านเขตเมืองเก่า, เชสกี้บูโดโจวิช, กรุงปร๊าก, สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, -บราติสลาวา, กรุงบูดาเปสต์, อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป, คาสเซิ่ลฮิลล์
-ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน, ฮีโร่สแควร์, มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น, เวียนนา -พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังเบลวีเดียร์, สวนสาธารณะสตัดปาร์ค, ถนนคาร์ทเนอร์ -ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 63,900 บ.

โปรแกรม โปรโมชั่น ยุโรปตะวันออก 8 วัน (EY)

ทัวร์โค๊ด TCLP230168
-อาบูดาบี – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - โรเซนไฮม์ -หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ – เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเขตเมืองเก่า -เชสกี้บูโดโจวิช - กรุงปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - บราติสลาวา
-กรุงบูดาเปสต์ – อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป - คาสเซิ่ลฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน -ฮีโร่สแควร์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ -พระราชวังเบลวีเดียร์ - ถนนวงแหวน – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – ถนนคาร์ทเนอร์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 68,900 บ.

โปรแกรม โปรโมชั่น ยุโรปตะวันออก 8 วัน (EK) เยอรมนี-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย

ทัวร์โค๊ด TCLP230987
-อาบูดาบี, มิวนิค, ฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, โรเซนไฮม์ -โรเซนไฮม์, หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์, เชสกี้ คลุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ -ย่านเขตเมืองเก่า, เชสกี้บูโดโจวิช, กรุงปร๊าก, สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, -บราติสลาวา, กรุงบูดาเปสต์, อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป, คาสเซิ่ลฮิลล์
-ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน, ฮีโร่สแควร์, มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น, เวียนนา -พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังเบลวีเดียร์, สวนสาธารณะสตัดปาร์ค, ถนนคาร์ทเนอร์ -ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf
4 ดาว
เดินทางช่วง
5 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 66
 Emirates Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.

โปรแกรม ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย-ฮังการี 9D 6N (QR)

ทัวร์โค๊ด TCLP231291
-มิวนิค - โอเบอรามาเกา - เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ - BMW World - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ -นูเรมเบิร์ก - กรุงปร๊าก - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - เชสกี้ คลุมลอฟ
-ปราสาทครุมลอฟ - ซอลส์เบิร์ก - ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา - สวนสตัดปาร์ค - ถนนคาร์ทเนอร์ -กรุงบูดาเปสต์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - คาสเซิ่ลฮิลล์ - ฮีโร่สแควร์ - ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบ -ช้อปปิ้ง Ingolstadt Outlet Village
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 75,900 บ.

LH-MUC001 EAST EUROPE9D6N

ทัวร์โค๊ด TCLP230861
4 ดาว
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
 Lufthansa
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.

โปรแกรม ยุโรปตะวันออก เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี 9 วัน (EK) ช่วงปีใหม่

ทัวร์โค๊ด TCLP231193
-ปราสาทนอยชวานสไตน์, สวนมิราเบลล์, ทะเลสาบฮัลล์สตัทท์, -ปราสาทครุมลอฟ, ปราสาทปร๊าก สะพานชาร์ลส์, ปราสาทบราติสลาวา -ล่องเรือแม่น้ำดานูบ, พระราชวังเชินบรุนน์, ถนนคาร์ทเนอร์
-แฟรงค์เฟิร์ต, โรเธนเบิร์ก, ฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, ซอลส์เบิร์ก, -สวนมิราเบลล์, ฮัลล์สตัทท์, เชสกี้ คลุมลอฟ, กรุงปร๊าก, ปราสาทปร๊าก -บราติสลาวา, ปราสาทบราติสลาวา, กรุงบูดาเปสต์, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ -คาสเซิ่ลฮิลล์, ฮีโร่สแควร์ -ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf เวียนนา
4 ดาว
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 66 - 6 ม.ค. 67
 Emirates Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.

ทัวร์วันพ่อ ยุโรปตะวันออก เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี 9D 6N (EK)

ทัวร์โค๊ด TCLP231282
-ปราสาทนอยชวานสไตน์ - สวนมิราเบลล์ - ทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ - ปราสาทครุมลอฟ - ปราสาทปร๊าก -สะพานชาร์ลส์ - ปราสาทบราติสลาวา - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์
-แฟรงค์เฟิร์ต – โรเธนเบิร์ก – ฟุสเซ่น – ชมเมือง - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ซอลส์เบิร์ก - สวนมิราเบลล์ -ฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ คลุมลอฟ - กรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - ชมเมือง - บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา -กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - คาสเซิ่ลฮิลล์ – ฮีโร่สแควร์ - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ -พระราชวังเบลวีเดียร์ - ถนนคาร์ทเนอร์ -ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf
4 ดาว
เดินทางช่วง
5 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 66
 Emirates Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.

โปรแกรม ยุโรปตะวันออก 9 วัน (EY) เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี

ทัวร์โค๊ด TCLP230447
-มิวนิค, เอททัล, ซาลส์บวร์ก, ฮัลสตัทท์, เชสกี้ คลุมลอฟ -กรุงปร๊าก, กรุงบราติสลาวา, เวียนนา, บูดาเปสต์
-มิวนิค, เอททัล – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์, - ซาลส์บวร์ก -อุทยานมิราเบลล์, บ้านพักโมสาร์ท ฮัลสตัทท์, ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์, เชสกี้ คลุมลอฟ -ปราสาทครุมลอฟ, กรุงปร๊าก สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์ -ปราสาทปร๊าก, กรุงบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา, เมืองเก่า, รูปปั้น Man at Work -บูดาเปสต์, ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ, ฮีโร่สแควร์, มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น -เวียนนา, เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวัง เบลวีเดียร์, สวนสาธารณะสตัดปาร์ค -ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf
-ขาหมูเยอรมันขนานแท้รสเลิศ คู่กับเบียร์เยอรมันสุดคลาสสิค -ซี่โครงหมูเวียนนา อันมีเลื่องชื่อของกรุงเวียนนา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Etihad Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 87,900 บ.

โปรแกรม ยุโรปตะวันออก 9 วัน 6 คืน (EK) เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี

ทัวร์โค๊ด TCLP230364
-ปราสาทนอยชวานสไตน์, สวนมิราเบลล์, ทะเลสาบฮัลล์สตัทท์, ปราสาทครุมลอฟ, ปราสาทปร๊าก -สะพานชาร์ลส์, ปราสาทบราติสลาวา, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ, พระราชวังเชินบรุนน์, ถนนคาร์ทเนอร์
-แฟรงค์เฟิร์ต, โรเธนเบิร์ก, ฟุสเซ่น, ชมเมือง ปราสาทนอยชวานสไตน์, ซอลส์เบิร์ก, สวนมิราเบลล์ -ซอลส์เบิร์ก, ฮัลล์สตัทท์, เชสกี้ คลุมลอฟ กรุงปร๊าก, ปราสาทปร๊าก, ชมเมือง -บราติสลาวา, ปราสาทบราติสลาวา, กรุงบูดาเปสต์, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ, กรุงบูดาเปสต์ -คาสเซิ่ลฮิลล์, ฮีโร่สแควร์, เวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังเบลวีเดียร์, ถนนคาร์ทเนอร์ -ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Emirates Airlines
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 89,900 บ.

โปรแกรม ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย-ฮังการี 9D (QR) เทศกาลสงกรานต์

ทัวร์โค๊ด TCLP231289
-มิวนิค - โอเบอรามาเกา - เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ - BMW World - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ -นูเรมเบิร์ก - กรุงปร๊าก - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - เชสกี้ คลุมลอฟ
-ปราสาทครุมลอฟ - ซอลส์เบิร์ก - ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา - สวนสตัดปาร์ค - ถนนคาร์ทเนอร์ -กรุงบูดาเปสต์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - คาสเซิ่ลฮิลล์ - ฮีโร่สแควร์ - ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบ -ช้อปปิ้ง Ingolstadt Outlet Village
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 89,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 12 โปรแกรม