Tcl travel
วัน-เวลาทำการ : จ-ส. 09.00 - 18.30 น.
qr_code

@tcltravel


เวลาทำการ

จ-ส. 09.00 - 18.30 น.

ทัวร์ฝรั่งเศส 85 พีเรียด จาก 20 โปรแกรม

Loading...

โปรแกรม โปรโมชั่น เบเนลักซ์ (เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส) 7D (QR)

ทัวร์โค๊ด TCLP231305
-แฟรงค์เฟิร์ต – บ็อบพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ฟ -อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - Coster Diamond - ดามส์สแควร์ - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์
-กรุงบรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ - แมนาคินพิส - ปารีส – ย่านมองมาร์ต -มหาวิหารซาเครเกอร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - City Tour -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต ช้อปปิ้งจุใจ 1 วันเต็ม
4 ดาว
เดินทางช่วง
18 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 67
 Qatar Airways
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.

FMSOSFRA003

ทัวร์โค๊ด TCLP231431
อัมสเตอร์ดัม จัตุรัสดัมสแควร์ โรงงานเพชร ล่องเรือกระจก หมู่บ้านกังหัน บรัสเซลส์ หนูน้อยมาเนเก้นพิส อะโตเมี่ยม บรูจจ์ มรดกโลก เกนต์ ปารีส
เดินเล่นเมืองมรดกโลกบรูจจ์ จัตุรัสดัมสแควร์ ล่องเรือหลังคากระจก เลือกซื้อเพชรจากโรงงานเพชร ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี และห้าง LA SAMARITAINE แกลเลอรี่ลาฟาแยต ล่องเรือแม่น้ำแซน
ขาหมูเยอรมัน หอยแมลงภู่เบลเยี่ยม หอยเอสคาร์โก
4 ดาว
เดินทางช่วง
14 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 67
 Austrian Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.

ทัวร์อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์โค๊ด TCLP240060
-โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม -เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - มอนเตคาตินี่ -ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ -จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ -อินเทอร์ลาเค่น
-เดินเที่ยวชมเมือง - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง -ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)

ทัวร์โค๊ด TCLP240309
-เข้าชม "มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์" -ถ่ายภาพคู่กับ "สนามกีฬาโคลอสเซียม" -ชม ความมหัศจรรย์ของ "หอเอนแห่งเมืองปีซ่า" -ลงเรือเข้าสู่ "เมืองเวนิส" -นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-ชม "เมืองอินเทอร์ลาเก้น" -เข้าชม "พระราชวังแวร์ซายย์" -ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ มหานครปารีส -ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 83,900 บ.

โปรแกรม อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8D 5N (QR)

ทัวร์โค๊ด TCLP231277
-โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า -น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปu - มอลเตคาตินี่ เทอเม่ - ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส -สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้
-อินเทอร์ลาเค่น - เดินเที่ยวชมเมือง - บีทเทนเบิร์ก - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger - THE V-CABLEWAY - ดีจอง - ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 85,900 บ.

โปรแกรม เยอรมัน-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน (QR)

ทัวร์โค๊ด TCLP231087
-แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - จตุรัสมาร์กพลัทซ์ - ทิทิเช่ - BLACK FOREST - ชมทะเลสาบทิทิเซ่ -ซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น – ชมเมือง - สะพานไม้ - อนุสาวรีย์สิงโต – ซูริค -หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
-Eiger - THE V-CABLEWAY - อินเทอร์ลาเค่น - ดีจอง – มหานครปารีส - หอไอเฟล -ประตูชัย - ปารีส - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต
4 ดาว
เดินทางช่วง
15 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 67
 Qatar Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 87,900 บ.

โปรแกรม ฝรั่งเศสใต้ - อันดอร์รา - สเปน 8 วัน 5 คืน (QR)

ทัวร์โค๊ด TCLP230962
-โมนาโค, นีซ, หมู่บ้าน มูสติเย แซงก์ มารี, เอ๊กซ์ ออง โพรวองส์, มาร์เซย์ -มาร์เซย์, อาวีญง, นีม, ตูลูซ, ชมเมือง, การ์กาซอน, ชมเมือง, อันดอร์รา ลาเวลลา
-เลส เอสคัลเดส, มอนต์เซอร์รัต, มหาวิหารซานตามาเรีย เดอ, มอนต์เซอรัต (โดยกระเช้า) -บาร์เซโลน่า, ชมเมือง, บาร์เซโลน่า, La Roca Village Outlet -ช้อปปิ้ง ถนนลารัมบลา (Larambla), “Passeig de gracia”
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 89,900 บ.

โปรแกรม สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน (QR) พิชิตมองค์บลังค์&จุงเฟรา

ทัวร์โค๊ด TCLP231047
-เจนีวา, อีวัวร์, แอนน์ซี, ชาโมนิกซ์, นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขามองค์บลังค์, หมู่บ้านเซอร์แมท -ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น, เบิร์น, เลาเทอร์บรุนเนน, นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา
-อินเทอร์ลาเคน, ซูริค, ลูเซิร์น, ซุก, สไตน์ อัมไรน์, น้ำตกไรน์ -ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายที่ย่านถนน ‘บานโฮฟสตราเซ’
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 95,900 บ.

โปรแกรม ทัวร์อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส TGV 9D (EY)

ทัวร์โค๊ด TCLP231180
-โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน - ปิซ่า -หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ – เกาะเวนิส - สะพานถอนลมหายใจ - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค -ล่องเรือกอนโดล่า - อินเทอร์ลาเค่น - เดินเที่ยวชมเมือง - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
-ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง - ปารีส -เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - มองมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ -ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
4 ดาว
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 67
 Etihad Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 98,900 บ.

ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส(TGV) 9D 6N (QR) MAY - JUN 2024

ทัวร์โค๊ด TCLP240274
-ชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของโรมันคาทอลิกที่ “ ใหญ่ที่สุดในโลก ” -ถ่ายภาพคู่กับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก -ชม ความมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง -ลงเรือเข้าสู่ “ เมืองเวนิส ” หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี -นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป”
-ชม “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองตากอากาศ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee -ขึ้นรถไฟด่วน TGV หรือ Train A Grande Vitesse ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้ากรุงปารีส -เข้าชมภายใน “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์” เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก -เข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์” จัดเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน -ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
-พิซซ่า, และอาหารจานหลักแบบอิตาเลียนแท้ๆ พร้อมของหวาน -อาหารไทย รสเลิศ จากฝีมือพ่อครัวคนไทย -ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant -หอยเอสคาโก้(Escargots au beurre persillé), เสริฟพร้อมไวน์แดงฝรั่งเศส
4 ดาว
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 67
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 109,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 20 โปรแกรม