Tcl travel
วัน-เวลาทำการ : จ-ส. 09.00 - 18.30 น.
qr_code

@tcltravel


เวลาทำการ

จ-ส. 09.00 - 18.30 น.

ทัวร์เฟิ่งหวง 26 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิงหวง ฟูหรงเจิ้น 5 วัน 4 คืน (ไม่ลงร้านฯ)

ทัวร์โค๊ด TCLP240089
ทัวร์จางเจียเจี้ย ขึ้นยอดเขาเทียนเหมินซาน(นั่งกระเช้าไปกลับ) ชมประตูสวรรค์ สัมพัสหน้าผากับทางเดินกระจกใสท้าความกล้า มุ่งสู่แกรนแคนยอน ท้าทายความกล้าด้วยการเดินสะพานแก้ว เดินทางสู่หมู่บ้านฟู่หรง ชมน้ำตกฟู่หรงเจิ้นที่สวยงาม และนำท่านล่องเรือแม่น้ำฟู่หรง สัมผัสบรรยากาศเมืองโบราณฟู่หรง ชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง เดินเล่นและถ่ายภาพสวยๆ ที่สะพานสายรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง ชมบรรยากาศอันสวยงามยามค่ำคืนของแสงไฟและวิวที่สวยงาม ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เมืองฉางซา ชมตึก72ชั้นที่เป็นศูนย์รวมช้อปปิ้งมอลทุกอย่างไว้ในห้างนี้
ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงชิงลู่ ตึก 72 ชั้น
สุกี้เห็ดป่า
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 22,900 บ.

ทัวร์จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน (ไม่ลงร้านฯ) มีช่วงสงกรานต์

ทัวร์โค๊ด TCLP240112
ไฮไลท์ทัวร์จางเจียเจี้ย ขึ้นยอดเขาเทียนเหมินซาน(นั่งกระเช้าไปกลับ) ขึ้นบันไดเลื่อนไม่เหนื่อย ชมประตูสวรรค์ นั่งรถผ่านหน้าผาถ้าความเสียวกับ 99 โคง ชมหุบเขาอวตาร ด้วยวิวอลังการจากภาพยนต์อวตารที่โด่งดัง เดินทางสู่หมู่บ้านฟู่หรง ชมน้ำตกฟู่หรงเจิ้นที่สวยงาม และนำท่านล่องเรือแม่น้ำฟู่หรง สัมผัสบรรยากาศเมืองโบราณฟู่หรง ชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง เดินเล่นและถ่ายภาพสวยๆ ที่สะพานสายรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง ชมบรรยากาศอันสวยงามยามค่ำคืนของแสงไฟและวิวที่สวยงาม ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เมืองฉางซา ชมตึก72ชั้นที่เป็นศูนย์รวมช้อปปิ้งมอลทุกอย่างไว้ในห้างนี้ optionเสริมดูโชว์อลังการนางพญาจิ้งจอกขาว และ แกรนด์แคนยอนสะพานแก้ว
ถนนคนเดินหวงซิลู่ ตึก 72
สุกี้เห็ด
5 ดาว
เดินทางช่วง
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 28,900 บ.